Postanowienia ogólne

  1. Sklep – serwis internetowy dostępny na stronie internetowej www.boombloom.tictail.com za pośrednictwem którego Użytkownik może składać zamówienia [dalej: "Sklep"].

  2. Moment zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną – moment otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia.

  3. Towar – towar o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu poprzez podanie konkretnych wymiarów towaru.

   1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowymwww.boombloom.tictail.com oraz zasady zawierania umów sprzedaży w ramach Sklepu prowadzonego przez markę BoomBloom.

   2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy użyciu przeglądarki internetowej.

   3. 3. Umożliwiamy kontakt za pośrednictwem poczty email:info.boombloom@gmail.com

   4. Firma prowadząca sklep: Tomasz Wajs

    NIP: 611 252 01 85 ( dalej nazywana firmą).

   5. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zawarcie umowy sprzedaży

  1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

  2. Klient obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących dóbr osobistych osób trzecich oraz korzystania ze Sklepu zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  3. W celu zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest złożenie zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu lub przez wiadomość e-mail i przesłanie odpowiednich danych przez formularz znajdujący się na stronie sklepu lub mailowo.

  4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybór rodzaju towarów, ich koloru, rozmiaru i ilości i jeśli to możliwe podanie wzrostu oraz standardowo rozmiaru jaki nosi kupujący.

  5. Do momentu zatwierdzenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Złóż zamówinie!” Użytkownik ma możliwość zmiany zamówienia.

  6. Po zatwierdzeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

  7. Otrzymanie przez Użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia jest momentem zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

  8. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po złożeniu zamówienia i wpłaty na rachunku bankowym Sklepu. Zamówinia są realizowana w ciągu od 3 do 14 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy.

   Dostawa i odbiórKoszt dostarczenia towaru pokrywa kupujący.

   1.Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.

   2.Spodziewany termin doręczenia przesyłki wynosi do 14 dni.

   3.W przypadku uszkodzenia przesyłki Użytkownik jest obowiązany do poinformowania o tym Sklepu poprzez wiadomość e-mail.

   Ceny i metody płatności:

   1. Ceny widniejące w opisie produktów podane są w polskich złotych. Koszty przesyłki naliczane są oddzielnie. 

   2.Jeżeli nie będziemy mogli zrealizować zamówienia w czasie podanym w regulaminie, skontaktujemy się z osobą zamawiającą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty email. 

   3.Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

   4.W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony.

   5.Możliwość odbioru osobistego towaru istnieje jedynie na terenie we Wrocławia po wcześniejszym ustaleniu miejsca i terminu.

   6. Jeżeli klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy kupna bez podania przyczyny należy w przeciągu 10 dni zwrócić nienaruszony towar (w niezmienionym stanie) w oryginalnym opakowaniu. Należy pamiętać, że każdy zwrot musi zostać wcześniej uzgodniony ze sprzedawcą przez pocztę elektroniczną. Po spełnieniu powyższych warunków wartość produktu (bez kosztów wysyłki) jest zwracana kupującemu na wybrane konto. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. 

   7. W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony.

   8. Różnice wynikające z indywidualnych ustaleń Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

   9.Należy pamiętać, chcąc reklamować towar, aby odesłać go do nas w oryginalnym opakowaniu. Zawartość wysłanej do nas paczki powinna zawierać wszystkie otrzymane przez klienta elementy w dniu zakupu. W przypadku nie przestrzegania wyżej wymienionych zasad – zastrzegamy sobie prawo do odmówienia uwzględnienia reklamacji i odesłania towaru do klienta na jego koszt.

   10.Sklep internetowy www.boombloom.tictail.com nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania. W takim przypadku, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę oraz zwrot poprzedniej paczki. W przypadku odmowy, uważa się umowę za nieważną (w przypadku płatności przelewem, pieniądze są zwracane na konto Klienta pomniejszone o kwotę związaną z kosztami przesyłki i zwrotem towaru).

   Bezpieczeństwo danych:
   1. Składając zamówienie w sklepiewww.boombloom.tictail.com wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji zamówienia. 
   2. Wszystkie dane, które Klienci przesyłają za pomocą formularzy sklepu www.boombloom.tictail.com , są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień lub reklamacji.

   3.Sklep ma prawo dokonywania zmian cen, oraz opisów towarów w każdym czasie.                                                                                                     Pytania prosimy kierować na: info.boombloom@gmail.com